Gruntowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobyte przez Dr hab. Tomasza Popławskiego w Polsce zostały wzbogacone w czasie krótkoterminowego stażu naukowego w Temple University w Filadelfii (USA).

Czytaj więcej: Prof. dr hab. Tomasz Popławski

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Algorytmów i Baz Danych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w optymalizacji i badaniach operacyjnych. Autor licznych publikacji z zakresu optymalizacji.

Czytaj więcej: Prof. UŁ, dr hab. Tadeusz Antczak

Adiunkt w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań. Posiada doświadczenie w nauczaniu statystyki oraz w jej wykorzystywaniu w praktyce. 

Czytaj więcej: Dr hab. Andrzej Komisarski

Starszy wykładowca w Katedrze Algorytmów i Baz Danych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka pracy doktorskiej – teoria prawdopodobieństwa, twierdzenia graniczne. Promotor  prof. Ryszard Jajte –  jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie współczesnych matematyków łódzkich. Zdobył także dyplom IC2 Institute at The University of Texas at Austin 

Czytaj więcej: Dr Witold Budzisz

Starszy wykładowca w Katedrze Równań Różniczkowych i Informatyki. Rozprawa doktorska z dziedziny teorii sterowania optymalnego i równań różniczkowych.

Czytaj więcej: Dr Monika Bartkiewicz

Adiunkt w Katedrze Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii osobliwości.

Czytaj więcej: Dr Justyna Walewska

Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora informatyki uzyskał w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki, poparte szkoleniami m.in. w zakresie systemów informatycznych

Czytaj więcej: Dr Sebastian Sakowski

Aktualnie zatrudniony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bibliotece Narodowej. Certyfikowany audytor sektora publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując czynności audytowe i kontrolne w jednostkach sektora publicznego (szczebel rządowy i samorządowy) oraz sektora prywatnego.

Czytaj więcej: Mgr inż. Marcin Laskowski - MF, CGAP, ACDA

Z wykształcenia ekonometryk. Kieruje Ośrodkiem Statystyki Matematycznej Urzędu Statystycznego w Łodzi. Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie tworzenia metodologii badań statystycznych,

Czytaj więcej: Mgr Tomasz Piasecki