Aktualnie zatrudniony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bibliotece Narodowej. Certyfikowany audytor sektora publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał realizując czynności audytowe i kontrolne w jednostkach sektora publicznego (szczebel rządowy i samorządowy) oraz sektora prywatnego.

Posiada certyfikaty potwierdzające kwalifikacje  audytorskie – certyfikat wydany przez Ministra Finansów RP, certyfikat CGAP (Certified Government Auditing Professional) wydany przez IIA oraz certyfikat audytora systemu zarządzania jakością. Dysponuje potwierdzonymi kwalifikacjami w zakresie zaawansowanych technik analizy danych ACDA (ACL Certified Data Analyst) oraz zarządzania projektami według metodyki PRINCE2. Wykonuje audyty wykorzystujące zaawansowane techniki analizy danych. Przeprowadził audyty jakości różnych systemów informatycznych oraz działania doradcze, obejmujące m.in. ocenę poprawności danych, weryfikacje działania kluczowych mechanizmów kontrolnych, analizę logów, ocenę efektywności procesów. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.