Starszy wykładowca w Katedrze Algorytmów i Baz Danych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka pracy doktorskiej – teoria prawdopodobieństwa, twierdzenia graniczne. Promotor  prof. Ryszard Jajte –  jeden z najbardziej rozpoznawalnych w świecie współczesnych matematyków łódzkich. Zdobył także dyplom IC2 Institute at The University of Texas at Austin 

po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie komercjalizacji nauki i technologii.Ukończył podyplomowe studium w zakresie inżynierskich zastosowań informatyki, organizowane przez Politechnikę Łódzką. Ukończył Podyplomowe Studium Języka Niemieckiego na UŁ, a także kursy języka angielskiego na poziomie CAE oraz BEC-higher (Business English Certificate). Pełnił wiele funkcji organizacyjnych m.in. Pełnomocnika Dziekana Kolegium Informatycznego WM UŁ w Skierniewicach, Wydziałowego Pełnomocnika Rektora ds. Promocji Wydziału. Był pomysłodawcą utworzenia na Wydziale „analizy finansowej” - nowej specjalności na kierunku matematyka. Prowadził zajęcia z wielu przedmiotów związanych z finansami: analizy portfelowej, analizy technicznej, instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych i elementów inżynierii finansowej, ryzyka inwestycji finansowych.