Gruntowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobyte przez Dr hab. Tomasza Popławskiego w Polsce zostały wzbogacone w czasie krótkoterminowego stażu naukowego w Temple University w Filadelfii (USA).

Dokonania naukowe Dr hab. Tomasza Popławskiego zostały docenione w postaci przyznanych prestiżowych nagród i wyróżnień. Jest On laureatem stypendium „UICC Yamagiwa-Yoshida Memorial International Cancer Study Grants” przyznanym przez International Union Against Cancer (2006) i 2 nagród zespołowych JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji (2006 i 2009). Całkowity dorobek naukowy  Dr hab. Tomasza Popławskiego obejmuje 19 zespołowych prac doświadczalnych. Dorobek ten wzbogacają: 6 artykułów przeglądowych, oraz 31 komunikatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.