Z wykształcenia ekonometryk. Kieruje Ośrodkiem Statystyki Matematycznej Urzędu Statystycznego w Łodzi. Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie tworzenia metodologii badań statystycznych,

statystyki publicznej oraz stosowania złożonych technik statystycznych w opracowaniu i analizie danych pochodzących z tych badań.