Starszy wykładowca w Katedrze Równań Różniczkowych i Informatyki. Rozprawa doktorska z dziedziny teorii sterowania optymalnego i równań różniczkowych.

Zainteresowania naukowe obejmują: teorię grafów i sieci złożonych, teorię punktów siodłowych i twierdzenia minimaksowe, twierdzenia o homeomorfiźmie. Studia ukończyła na specjalności metody numeryczne i programowanie. Od początku kariery zawodowej prowadziła wiele zajęć związanych z programowaniem w C++, Javie i C#, teorią grafów i sieci, eksploracją danych oraz z informatyka wykorzystywaną w logistyce. Obserwuje rynek IT biorąc udział w konferencjach, szkoleniach (m. in. firmy Microsoft). Posiada ukończony kurs tworzenia kursów e-learningu.