Studia przygotowują do wykonywania zawodu konsultanta w zakresie analizy i eksploracji danych, a także analityka informacji oraz infobrokera (brokera informacji). Zakres tematyczny przygotowuje słuchaczy do samodzielnego wykonywania analiz i raportów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych: STATISTICA (StatSoft), ACL (ACL Services), ORACLE Database, GNU R, AmiBrokerSłuchacze uzyskują również wiedzę dotyczącą zarządzania informacją i strategicznego wykorzystania analiz danych. Wykładowcami są osoby z dużym doświadczeniem akademickim oraz doświadczeniem zawodowym w biznesie i instytucjach publicznych.

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ: (pobierz)

CZAS TRWANIA: 2 semestry, 231 godzin

ILOŚĆ MIEJSC: ok. 22

KOSZTY UCZESTNICTWA: 3900 zł (za całe studia - dwa semestry, 231 godzin).